Etelä-Pohjanmaan historiaa 1700- ja 1800-luvulta

                  Syrjäytymisen  syntyhistoria

     Tiesitkö, että Suomessa käsite syrjäytyminen on yhteiskunnallisessa merkityksessä vasta kymmenkunta vuotta käytössä ollut termi? Sen poistamista julkisesta kielenkäytöstä vaadittiin TV-keskustelussa vielä vuonna 2012. Syrjäytymisen taustahistoriasta kertoo lahtelainen filosofian tohtori Reino Kallio keväällä julkistettavassa teoksessaan Elämän mittainen väitös.
     Ei heti tule ajatelleeksi, että ensimmäisiä syrjäytyneitä tai oikeastaan syrjäytettyjä olivat puukkojunkkarit, joiden pohjalta suomalaisen syrjäytymisen käsite on määritelty (ks. Wikipedia: Syrjäytyminen, viite3). Siksi teoksessa tulee esille paitsi puukkojunkkariteoria myös käsitteet pitäjänlaki ja pitäjäkuri.
     Nämä molemmat termit liittyvät osana oltermannilaitoksen toimintaan. Teoksessa on selvitetty myös oman aikansa ”kännykän” eli oltermanninsauvan käyttö. Oltermanni-juustonkin synty saa lisävalaisua.
      Pitäjänlaeista kuuluisin Lapuan laki (1843) paljasti yli sata vuotta kiistellyn kansannäytelmän Pohjalaisia todellisen kirjoittajan. Teoksessa esitetään perusteet väitteelle, että kyseinen näytelmä on kahden tekijän kirjoittama.
     Kun uudet ajatukset joutuvat helposti akateemisten kiistojen kohteiksi, kirja kertoo myös siitä kurimuksesta, johon kirjoittaja joutui, ennen kuin puukkojunkkariteoria ja sosiaalisen syrjäytymisen käsite tulivat yleisesti hyväksytyiksi.
     Mikäli tilaat ennakkoon noin 160–170-sivuisen kovakantisen teoksen, se toimitetaan ilmestyttyään postitse. Hinta nyt vain 20 euroa + lähetyskulut. Ilmoita nimesi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tilaus alla olevalla sähköpostilla:
                                        reino.kallio@phnet.fi
JK. Kirjaan, joka on tehty myös tekijän syntymäpäivän vuoksi, tulee automaattisesti merkkipäivän kiitossigneeraus, ellet pyydä erikseen vain pelkkää signeerausta tai kiellä sitä kokonaan.
Reino Kallio

           ==================================================

Eteläpohjalaiset Internet-artikkelit

kallio73kopio
Tämän otsikon artikkelit perustuvat kirjoittajan omiin tutkimuksiin, joista tärkeimpien teosten tai artikkeleiden kansikuvat ovat alla. Alkuperäiset tutkimukset on ensin tiivistetty artikkeleiksi ja ne on puolestaan  liitetty Wikipediaan erillisiksi hakusanoiksi, jonka jälkeen ne on siirretty myös tälle kotisivulle. Tässä tosin artikkelit esiintyvät hieman muunnnetuin otsikoin. Kunkin artikkelin lopussa on mainittu Wikipedian vastaava hakusana. Wikipedian  artikkeleita on täydennetty kuvin sekä parilla kartalla ja taulukolla. Lisäksi kotisivulle on laadittu Etelä-Pohjanmaan historian erityispiirteitä täydentävä artikkelisarja. Kansannäytelmästä Pohjalaisia on laadittu oma erillinen pääotsikkonsa. Artikkeleiden sisällysluettelo on seuraava (suluissa Wikipedian vastaava hakusana):
Artikkeleita Etelä-Pohjanmaan historian erityispiirteistä:
1.  Nuorisorikollisuuden synty Suomessa  (Suomen nuorisorikollisuuden syntyhistoria)
2.  Pitäjäkuri – eteläpohjalainen erikoisuus  (Pitäjäkuri)
3.  Puukkojunkkarien aika  (Puukkojunkkarit)
4.  Ankara Lapuan laki  (Lapuan laki)
5.  Öinen ulkonaliikkumiskielto  Etelä-Pohjanmaalla (Ulkonaliikkumiskielto Suomessa)
6.  Maalaisnuorten huvittelukulttuurin juuret  (Joutilaisuus, Kuokkavierailu, Kuuliaiset,  Tanssi, Ulkonaliikkumiskielto Suomessa,Yöjuoksu, Yövartija)
7.  Oltermannilaitos (Oltermannihallinto)
8.  Lapuan laki – Dokumentti Helsingin yliopiston kirjastosta
9. Kyläjärjestykset ja pitäjänlait (Kyläjärjestys, Pitäjänlaki)
10. Summary: Reino Kallio’s theory of the knight-fighters
Erityispiirteitä täydentäviä artikkeleita: 
11.  Häjyilyn juuret nykytiedon valossa
12. Tanssi lapualaisten murheenkryyninä
13. Lapuan laki (1843) yleistä järjestyksenpitoa toteuttamassa
14. Etelä-Pohjanmaan erikoinen pitäjälainsäädäntö
15. Eteläpohjalaisen työn ja yrittämisen taustahistoria
16. Näkökohtia Heikki Ylikankaan puukkojunkkarikritiikkiin
—————–
KIRJOITTAJAN JULKAISUTOIMINTAA

saarijärvikansi1156_pohjanmaan154 kallio-reino-hairikointia-ja-henkirikoksia (1)paavola

 

Vanhan Saarijärven historia luovutettiin 12.1. 1973 tasavallan presidentti Urho Kekkoselle. Kuvassa vasemmalla kansanedustaja Esko Härkönen, kunnanjohtaja Keski-Lusa, Reino Kallio ja historiatoimkikunnan puheenohtaja Einari Koskinen.

Vanhan Saarijärven historia luovutettiin 12.1. 1973 tasavallan presidentti Urho Kekkoselle. Kuvassa vasemmalla kansanedustaja Esko Härkönen, kunnanjohtaja Keski-Lusa, Reino Kallio ja historiatoimkikunnan puheenohtaja Einari Koskinen.

 

Presidentti Kekkonen tiedusteli asiantuntevasti n. 20 minuutin ajan Vanhan Saarijärven vaiheista. Hän kysyi mm., miten Turun palo on vaikuttanut Saarijärven historian kirjoittamiseen.

Presidentti Kekkonen tiedusteli asiantuntevasti n. 20 minuutin ajan Vanhan Saarijärven vaiheista. Hän kysyi mm., miten Turun palo on vaikuttanut Saarijärven historian kirjoittamiseen.

lions    kyyj  lahti4 eteläp   salpaussotao

 

Mainokset