Etelä-Pohjanmaan historiaa 1700- ja 1800-luvulta

              Syrjäytymisen  syntyhistoriasta  teos

Tiesitkö, että Suomessa käsite sosiaalinen syrjäytyminen on vasta kymmenkunta vuotta käytössä ollut termi? Sen poistamista julkisesta kielenkäytöstä vaadittiin TV-keskustelussa vielä vuonna 2012.
Syrjäytymisen taustahistoriasta kertoo lahtelainen filosofian tohtori Reino Kallio julkaisemasaan kirjallisessa elämäkertateoksessa Elämän mittainen väitös. Se on kirjoitettu tekijän merkkipäivän johdosta.
     Ei heti tule ajatelleeksi, että ensimmäisiä syrjäytyneitä tai oikeastaan syrjäytettyjä olivat puukkojunkkarit, joiden sosiaalisen aseman pohjalta Wikipedia määrittelee suomalaisen syrjäytymisen käsitteen.
     Siksi teos esittää paitsi puukkojunkkariteorian myös käsitteet pitäjänlaki ja pitäjäkuri. Ne molemmat liittyvät osana oltermannilaitoksen toimintaan. Teoksessa on selvitetty lisäksi oman aikansa ”kännykän” eli oltermanninsauvan tarina. Oltermanni-juuston syntykin saa lisävalaisua.
     Pitäjänlaeista kuuluisin Lapuan laki (1843) paljasti yli sata vuotta kiistellyn kansannäytelmän Pohjalaisia todellisen kirjoittajan. Teoksessa perustellaan yksityiskohtaisesti, miksi näytelmää on pidettävä  kahden tekijän aikaansaannoksena.
     Kirja kertoo myös niistä monenlaisista kiistakysymyksistä, joita syntyi, ennen kuin uusi puukkojunkkariteoria ja sosiaalisen syrjäytymisen käsite tulivat yleisesti hyväksytyiksi. Teos valaisee omakohtaisen esimerkin kautta, minkälaista oli tehdä väitöskirja ja mitä erilaisia vaiheita sen tekemiseen liittyy.
     Kovakantisen 167-sivuisen teoksen hinta on vain 20 euroa + lähetyskulut. Ilmoita nimesi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Tilaus alla olevalla sähköpostilla:
                                        reino.kallio@phnet.fi
JK. Kirjaan tulee automaattisesti merkkipäivän kiitossigneeraus, ellet pyydä erikseen vain pelkkää signeerausta tai kiellä sitä kokonaan.
Reino Kallio

           ==================================================

Eteläpohjalaiset Internet-artikkelit

kallio73kopio
Tämän otsikon artikkelit perustuvat kirjoittajan omiin tutkimuksiin, joista tärkeimpien teosten tai artikkeleiden kansikuvat ovat alla. Alkuperäiset tutkimukset on ensin tiivistetty artikkeleiksi ja ne on puolestaan  liitetty Wikipediaan erillisiksi hakusanoiksi, jonka jälkeen ne on siirretty myös tälle kotisivulle. Tässä tosin artikkelit esiintyvät hieman muunnnetuin otsikoin. Kunkin artikkelin lopussa on mainittu Wikipedian vastaava hakusana. Wikipedian  artikkeleita on täydennetty kuvin sekä parilla kartalla ja taulukolla. Lisäksi kotisivulle on laadittu Etelä-Pohjanmaan historian erityispiirteitä täydentävä artikkelisarja. Kansannäytelmästä Pohjalaisia on laadittu oma erillinen pääotsikkonsa. Artikkeleiden sisällysluettelo on seuraava (suluissa Wikipedian vastaava hakusana):
Artikkeleita Etelä-Pohjanmaan historian erityispiirteistä:
1.  Nuorisorikollisuuden synty Suomessa  (Suomen nuorisorikollisuuden syntyhistoria)
2.  Pitäjäkuri – eteläpohjalainen erikoisuus  (Pitäjäkuri)
3.  Puukkojunkkarien aika  (Puukkojunkkarit)
4.  Ankara Lapuan laki  (Lapuan laki)
5.  Öinen ulkonaliikkumiskielto  Etelä-Pohjanmaalla (Ulkonaliikkumiskielto Suomessa)
6.  Maalaisnuorten huvittelukulttuurin juuret  (Joutilaisuus, Kuokkavierailu, Kuuliaiset,  Tanssi, Ulkonaliikkumiskielto Suomessa,Yöjuoksu, Yövartija)
7.  Oltermannilaitos (Oltermannihallinto)
8.  Lapuan laki – Dokumentti Helsingin yliopiston kirjastosta
9. Kyläjärjestykset ja pitäjänlait (Kyläjärjestys, Pitäjänlaki)
10. Summary: Reino Kallio’s theory of the knight-fighters
Erityispiirteitä täydentäviä artikkeleita: 
11.  Häjyilyn juuret nykytiedon valossa
12. Tanssi lapualaisten murheenkryyninä
13. Lapuan laki (1843) yleistä järjestyksenpitoa toteuttamassa
14. Etelä-Pohjanmaan erikoinen pitäjälainsäädäntö
15. Eteläpohjalaisen työn ja yrittämisen taustahistoria
16. Näkökohtia Heikki Ylikankaan puukkojunkkarikritiikkiin
—————–
KIRJOITTAJAN JULKAISUTOIMINTAA

saarijärvikansi1156_pohjanmaan154 kallio-reino-hairikointia-ja-henkirikoksia (1)paavola

 

Vanhan Saarijärven historia luovutettiin 12.1. 1973 tasavallan presidentti Urho Kekkoselle. Kuvassa vasemmalla kansanedustaja Esko Härkönen, kunnanjohtaja Keski-Lusa, Reino Kallio ja historiatoimkikunnan puheenohtaja Einari Koskinen.

Vanhan Saarijärven historia luovutettiin 12.1. 1973 tasavallan presidentti Urho Kekkoselle. Kuvassa vasemmalla kansanedustaja Esko Härkönen, kunnanjohtaja Keski-Lusa, Reino Kallio ja historiatoimkikunnan puheenohtaja Einari Koskinen.

 

Presidentti Kekkonen tiedusteli asiantuntevasti n. 20 minuutin ajan Vanhan Saarijärven vaiheista. Hän kysyi mm., miten Turun palo on vaikuttanut Saarijärven historian kirjoittamiseen.

Presidentti Kekkonen tiedusteli asiantuntevasti n. 20 minuutin ajan Vanhan Saarijärven vaiheista. Hän kysyi mm., miten Turun palo on vaikuttanut Saarijärven historian kirjoittamiseen.

lions    kyyj  lahti4 eteläp   salpaussotao