Syrjäytymisen  synty (lyhyt yleiskatsaus)

Tiesitkö, että Suomessa käsite sosiaalinen syrjäytyminen on vasta kymmenkunta vuotta käytössä ollut termi? Sen poistamista julkisesta kielenkäytöstä vaadittiin TV-keskustelussa vielä vuonna 2012. Syrjäytymisen taustahistoriasta kertoo Reino Kallion julkaisema kirjallinen elämäkertateos

                               ELÄMÄN MITTAINEN VÄITÖS.

Ei heti tule ajatelleeksi, että ensimmäisiä syrjäytyneitä tai oikeastaan syrjäytettyjä olivat puukkojunkkarit, joiden sosiaalisen aseman perusteella Wikipedia määritteelee suomalaisen syrjäytymisen käsitteen.
Siksi teos esittää paitsi puukkojunkkariteorian myös käsitteet pitäjänlaki ja pitäjäkuri. Ne molemmat liittyvät osana oltermannilaitoksen toimintaan. Teoksessa on selvitetty oman aikansa ”kännykän” eli oltermanninsauvan tarina. Oltermanni-juuston syntykin saa lisävalaisua.
Pitäjänlaeista kuuluisin Lapuan laki (1843) paljasti yli sata vuotta kiistellyn kansannäytelmän Pohjalaisia todellisen kirjoittajan. Teoksessa perustellaan yksityiskohtaisesti, miksi näytelmä on kahden tekijän aikaansannos.
Kovakantinen kirja (167 sivua) kertoo lisäksi niistä monenlaisista kiistakysyyksistä, joita syntyi, ennen kuin uusi puukkojunkkariteoria ja sosiaalisen syrjäytymisen käsite tulivat yleisesti hyväksytyiksi. Teos valaisee omakohtaisesti, minkälaista oli tehdä väitöskirja ja mitä erilaisia vaiheita sen tekemiseen liittyy.

                                  *    *     *

Wikipedian määritelmä syrjäytymisestä (ks. viite 3)

Määritelmiä     [muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syrjäytymiselle ei ole vakiintunutta määritelmää suomenkielisessä sosiaalitutkimuksessa, mutta sitä käytetään usein kuvaamaan yksilön, kotitalouden tai jonkin ihmisryhmän joutumista taloudellisesti ja sosiaalisesti ongelmallisiin olosuhteisiin, joista on huonot mahdollisuudet vapautua.[1] Sosiaalisesti ongelmallisilla olosuhteilla voidaan viitata esimerkiksi yhteiskunnan tai sen yksittäisten jäsenten taholta tulevan arvostuksen puutteeseen eli niin sanottuun sosiaaliseen leimautumiseen.
Sosiaalisella syrjäyttämisellä eli ekskluusiolla tarkoitetaan yksilöiden tai ihmisryhmien sosiaalis-taloudellista ulossulkemista tai marginalisointia eli reunalle työntämistä, minkä seurauksena he eivät kykene osallistumaan täysipainoisesti yhteiskunnan kulloinkin tavanomaisina pidettyihin toimintoihin.[3] WHO:n mukaan sosiaalinen syrjäyttäminen johtuu yhteiskunnan epätasaisista taloudellisista, poliittisista, sosiaalisista ja kulttuurisista voimasuhteista, jotka johtavat resurssien ja oikeuksien epätasaiseen jakautumiseen.[4]  

 

Lähteet [muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. ↑ Siirry ylös kohtaan:a b 5. Pienituloisuuden, köyhyyden ja syrjäytymisen mittareista Tilastokeskuksen sivusto. 26.1.2011.
  2.  Helne, Tuula (1994) Erän muodin tarina – 1980-luvun suomalaisesta syrjäytymiskeskustelusta. Sivu 39. Teoksessa Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.). Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. Gaudeamus, sivut 32-50.
  3.  Kallio, Reino, Häiriköintiä ja henkirikoksia. Eteläpohjalaisnuoret paikallisen kurinpidon kohteena sääty-yhteiskunnan aikana. Helsinki 2009, s. 167–179.
  4.  Understanding and Tackling Social Exclusion. Final Report to the WHO Commission on Social Determinants of Health. Social Exclusion Knowledge Network Final Report February 2008. 
Reino Kallio

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: