Etelä-Pohjanmaan historiaa 1700- ja 1800-luvulta

kallio73kopio
Tämän otsikon artikkelit perustuvat kirjoittajan omiin tutkimuksiin, joista tärkeimpien teosten tai artikkeleiden kansikuvat ovat alla. Alkuperäiset tutkimukset on ensin tiivistetty artikkeleiksi ja ne liitetty Wikipediaan erillisiksi hakusanoiksi, jonka jälkeen ne on siirretty myös tälle kotisivulle. Tässä tosin artikelit esiintyvät hieman muunnnetuin otsikoin. Kunkin artikkelin lopussa on mainittu Wikipedian vastaava hakusana. Wikipedian  artikkeleita on täydennetty kuvin sekä parilla kartalla ja taulukolla. Lisäksi kotisivulle on laadittu Etelä-Pohjanmaan historian erityispiirteitä täydentävä artikkelisarja. Kansannäytelmästä Pohjalaisia on laadittu oma erillinen pääotsikkonsa. Artikkeleiden sisällysluettelo on seuraava (suluissa Wikipedian vastaava hakusana):
Artikkeleita Etelä-Pohjanmaan historian erityispiirteistä:
1.  Nuorisorikollisuuden synty Suomessa  (Suomen nuorisorikollisuuden syntyhistoria)
2.  Pitäjäkuri – eteläpohjalainen erikoisuus  (Pitäjäkuri)
3.  Puukkojunkkarien aika  (Puukkojunkkarit)
4.  Ankara Lapuan laki  (Lapuan laki)
5.  Öinen ulkonaliikkumiskielto  Etelä-Pohjanmaalla (Ulkonaliikkumiskielto Suomessa)
6.  Maalaisnuorten huvittelukulttuurin juuret  (Joutilaisuus, Kuokkavierailu, Kuuliaiset,  Tanssi, Ulkonaliikkumiskielto Suomessa,Yöjuoksu, Yövartija)
7.  Oltermannilaitos (Oltermannihallinto)
8.  Lapuan laki – Dokumentti Helsingin yliopiston kirjastosta
9. Kyläjärjestykset ja pitäjänlait (kyläjärjestys, Pitäjänlaki)
10. Summary: Reino Kallio´s theory of knife-fighters
Erityispiirteitä täydentäviä artikkeleita: 
11.  Häjyilyn juuret nykytiedon valossa
12. Tanssi lapualaisten murheenkryyninä
13. Lapuan laki (1843) yleistä järjestyksenpitoa toteuttamassa
14. Etelä-Pohjanmaan erikoinen pitäjälainsäädäntö
15. Eteläpohjalaisen työn ja yrittämisen taustahistoria
16. Näkökohtia Heikki Ylikankaan puukkojunkkarikritiikkiin
KIRJOITTAJAN JULKAISUTOIMINTAA

saarijärvikansi1156_pohjanmaan154       häiriö2

Vanhan Saarijärven historia luovutettiin 12.1. 1973 tasavallan presidentti Urho Kekkoselle. Kuvassa vasemmalla kansanedustaja Esko Härkönen, kunnanjohtaja Keski-Lusa, Reino Kallio ja historiatoimkikunnan puheenohtaja Einari Koskinen.

Vanhan Saarijärven historia luovutettiin 12.1. 1973 tasavallan presidentti Urho Kekkoselle. Kuvassa vasemmalla kansanedustaja Esko Härkönen, kunnanjohtaja Keski-Lusa, Reino Kallio ja historiatoimkikunnan puheenohtaja Einari Koskinen.

Presidentti Kekkonen tiedusteli asiantuntevasti n. 20 minuutin ajan Vanhan Saarijärven vaiheista. Hän kysyi mm., miten Turun palo on vaikuttanut Saarijärven historian kirjoittamiseen.

Presidentti Kekkonen tiedusteli asiantuntevasti n. 20 minuutin ajan Vanhan Saarijärven vaiheista. Hän kysyi mm., miten Turun palo on vaikuttanut Saarijärven historian kirjoittamiseen.

lahti4

kyyjhautalakansi2eteläppaavolasotaosalpaus

 

 

 

 

kallio-reino-hairikointia-ja-henkirikoksia (1)

Mainokset
%d bloggers like this: